Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Skup się na drodze, a nie na celu.
— JA
Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.
— Chińskie przysłowie
Reposted byinnocentsouljustjustjust
Znajdź sobie dobre towarzystwo. Współpracuj z pozytywnymi, zorientowanymi na cele ludźmi, którzy inspirują Cię i pobudzają do działania.
— Brian Tracy
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted byinnocentsouljustjustjustkoloryzacjaleksandraczekoladowezatraceniedygotycudokuinspirationsduzedzieckoamerykanskieciachoawakenolakociecodiciosouciekamfouKawaiiNamidawiecejniezobaczysznot-alicedissapointedbutnotsuprisedagta13NatalcynkaOpaaalpkz451
Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk.
— Osho
Reposted byblondosoniczny blondosoniczny
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Jest tylko jeden najważniejszy czas, a ten czas – to teraz.
— Thich Nhat Hanh
Jesteś projektantem swojego przeznaczenia. Jesteś jego autorem. Sam piszesz historię. Pióro tkwi w Twoim ręku, a wynik zależy od tego, co wybierzesz.
— Lisa Nichols
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
— Napoleon Hill
Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.
— Nick Vujicic
Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć.
— Carol Dweck
Jak się dostaje szansę, to się z niej korzysta.
— Katarzyna Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Doświadczenie to trudny nauczyciel, bo najpierw daje test, a dopiero potem lekcję.
— Vernon Saunders' Law
Reposted byJoCh JoCh
Nie znam klucza do sukcesu, ale kluczem do porażki jest próbować zadowolić wszystkich.
— Bill Cosby
Reposted byrtmn rtmn
Niektórzy ludzie śnią o sukcesie, podczas gdy inni budzą się i ciężko na niego pracują. 
— Anonim
Reposted bymicomomicuandotomorrownevercomespodkreslajmnie
Umiejętność zdyscyplinowania się, by zrezygnować z natychmiastowej satysfakcji w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie jest nieodzownym warunkiem sukcesu.
— Brian Tracy
Lenistwo to nic innego jak zwyczaj odpoczywania zanim jeszcze się zmęczysz.
— Mortimer Caplan
Reposted byhardbitchrtmn
Każdy pragnie zostać docenionym. Tak więc - jeśli doceniasz kogoś - nie trzymaj tego w tajemnicy.
— Mary Kay Ash
Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim.
— Bernard Baruch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl